Բարձր Որակի Թեյ
Արտադրող «ՍԱՏԻ» ՍՊԸ

Հայաստանի էկոլոգիապես մաքուր սարերում գոյություն ունեն բազմաթիվ խոտաբույսեր,

որոնք դարեր շարունակ հավաքվել և օգտագործվել են ավանդական խոհանոցում և բժշկության մեջ: 

Համեմունքներ